Strona główna serwisu 36 Lat Bródnowskie Centrum Kliniczne
Poliklinika Bródnowskiego Centrum Klinicznego

STRONA GŁÓWNA / LIKWIDACJA


Likwidacja

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr 1847/194/12 Zarząd Województwa Mazowieckiego z dnia 03 września 2012r w sprawie zakończenia likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie ustalając termin zakończenia jego likwidacji na dzień 30 września 2012r., Wojewódzki Szpital Bródnowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej uległ likwidacji.

Zobowiązania i należności oraz mienie pozostałe po zakończeniu likwidacji jednostki z dniem 1 października 2012 r. stają się odpowiednio zobowiązaniami i należnościami oraz mieniem Województwa Mazowieckiego.