Strona główna serwisu 36 Lat Bródnowskie Centrum Kliniczne
Poliklinika Bródnowskiego Centrum Klinicznego

STRONA GŁÓWNA / AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA (AOS)


Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS)

 
 
 
Plan Pracy Poradni
 
Przypominamy, że Świadczeniobiorca jest zobowiązany do dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.
 
 
 
Koordynator Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS)
 
lek. med. Marek Marecki

   


Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie w 1995r. Posiada dwie specjalizacje: z zakresu chorób wewnętrznych i medycyny ratunkowej. Ukończył studia podyplomowe na Poznańskiej Akademii Medycznej (Wydział Nauk o Zdrowiu)  z organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia.

Podczas wieloletniej kariery zawodowej pracował w szpitalu MSWiA w Warszawie jako asystent w oddziale chorób wewnętrznych (zabezpieczanie medyczne pracy Sejmu RP). Ma 15-letnie doświadczenie w zakresie pracy w Pogotowiu Ratunkowym M.st. Warszawy (zespoły ratownictwa medycznego). W latach 2008-2011 powołany przez Wojewodę Mazowieckiego do pełnienia funkcji Wojewódzkiego Lekarza Koordynatora Ratownictwa.
W Szpitalu Bródnowskim zatrudniony od 2003 r., najpierw jako asystent w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, następnie Zastępca Ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Od lutego 2011 r. pełni obowiązki  Zakładowego Koordynatora Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej.
 
Tel. 22 326- 59-03
Blok A, piętro I., pokój 124
e-mail: aos@brodnowski.pl 
 
 

 

 

 

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych i Obsługi Pacjentów (POZ, AOS)

 

mgr Jolanta Rafalska

 

Jolanta Rafalska jest z wykształcenia pielęgniarką. Licencjat w tej dziedzinie uzyskała w roku 2011 r. w Wyższej Szkole im. Włodkowica w Płocku. Ponadto w roku 2004 uzyskała stopień magistra  w zakresie Edukacji  Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. Absolwentka studiów podyplomowych z Zarządzania i Marketingu w Służbie Zdrowia na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie, na Wydziale Nauk Ekonomicznych.
Ze Szpitalem Bródnowskim związana od roku 1985. Początkowo jako pielęgniarka bloku operacyjnego, następnie okulistyki. Od 01.01.2007 r. pełniła obowiązki Zastępcy Pielęgniarki Naczelnej.
Od 01.01.2011 r.  Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych i Obsługi Pacjentów POZ/ AOS.
Jolanta Rafalska pełni również obowiązki Pełnomocnika Zarządu ds. zarządzania jakością. Uzyskała Certyfikat Auditora Wewnętrznego SZJ zgodnego z wymogami ISO 9001:2008 oraz Certyfikat Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.
 
Tel. 22 326-57-63
Blok A, Piętro I., pok. 123
e-mail: j.rafalska@brodnowski.pl

 

 

 

PORADNIE SPECJALISTYCZNE 

 
Poradnia Diabetologiczna 
tel. +48 22 326 53 08
Gabinet Intensywnej Opieki dla Chorych Planujących Ciążę i Ciężarnych
tel. +48 22 326 52 44
Szkoła Chorych na Cukrzycę
tel. +48 22 326 53 08
Poradnia Chorób Metabolicznych i Leczenia Otyłości
 tel. +48 22 326 53 18 
Poradnia Gastroenterologiczna
      tel. +48 22 326 53 18
 
 
 
 
 
 
Poradnia Kardiologii Ogólnej
tel.  +48 22 326 52 59
tel. +48 22 326 52 26
Poradnia dla Kobiet w Ciąży
tel. +48 22 326 52 59
tel. +48 22 326 52 26
Poradnia Kontroli Stymulatorów
 tel.  +48 22 326 53 86 
tel.  +48 22 326 53 89 
Testy wysiłkowe
 tel. +48 22 326 52 46
Pracowania Ekg
tel. +48 22 326 54 99
 
 

 
 
 
 
Poradnia Neurologiczna
tel.  +48 22 326 54 64
                                  tel. +48 22 326 52 26
Poradnia Pozapiramidowa
 
tel.  +48 22 326 54 64
                                  tel. +48 22 326 52 26
Poradnia Stwardnienia Rozsianego
tel.  +48 22 326 54 64
                                  tel. +48 22 326 52 26 
Poradnia Patologii Noworodka
tel.  +48 22 326 57 66 
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
tel.  +48 22 326 52 84 
 Poradnia Onkologii Ginekologicznej
tel.  +48 22 326 52 84  
Rejestracja Okulistyczna
tel.  +48 22 326 52 19 
Poradnia Okulistyczna
tel.  +48 22 326 53 34,
tel.  +48 22 326 52 79 
Poradnia Leczenia Jaskry
tel.  +48 22 326 52 59
                                   tel. +48 22 326 52 26
Poradnia Leczenia Siatkówki i Ciałka Szklistego
tel.  +48 22 326 52 63
Poradnia Laserowa
tel.  +48 22 326 52 95
Poradnia Retinopatii Cukrzycowej
tel.  +48 22 326 56 62 
Poradnia Chirurgii Ogólnej
tel.  +48 22 326 55 74
tel. +48 22 326 52 26
Poradnia Chirurgii Naczyniowej
tel.  +48 22 326 52 59
                                
Poradnia Neurochirurgiczna
tel.  +48 22 326 54 64
 tel. +48 22 326 52 26 
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
tel.  +48 22 326 55 74
tel. +48 22 326 52 26
Poradnia Otolaryngologiczna
tel.  +48 22 326 52 59
 tel. +48 22 326 52 26
Poradnia Audiologiczna
tel.  +48 22 326 52 59
    tel.  +48 22 326 52 26 
Poradnia Foniatryczna
Pracownia Logopedyczna
tel.  +48 22 326 53 19
tel. +48 22 326 52 69 
Poradnia Alergologiczna
tel.  +48 22 326 53 00,
tel.  +48 22 326 52 26 
Poradnia Zdrowia Psychicznego 
ul. Kondratowicza 8
tel.  +48 22 326 52 59
 tel.  +48 22 326 52 26
Poradnia Zdrowia Psychicznego 
ul. Suwalska 11
tel.  +48 22 811 31 22 
Psychiatryczny Zespół Leczenia Środowiskowego
ul. Suwalska 11
tel.  +48 22 326 31 22 
Poradnia Dermatologiczna
tel.  +48 22 326 54 64, tel.  +48 22 326 52 26 
Poradnia Endokrynologiczna
Poradnia Leczenia Izotopami
tel.  +48 22 326 54 01
tel.  +48 22 326 54 04
Poradnia Leczenia Bólu
tel.  +48 22 326 57 91 
Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
tel. +48 22 326 54 64,
tel. +48 22 326 52 26,
 
 
ZAKŁAD REHABILITACJI Poradnia Rehabilitacyjna
Poradnia Rehabilitacji Neurologicznej
tel.  +48 22 326 55 04 
Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu
tel.  +48 22 326 58 19,
tel   +48 22 326 57 78 
Poradnia Rehabilitacji Kardiologicznej z Pracownią Prób Czynnościowych
tel.  +48 22 326 55 04 
Pracownia Ćwiczeń Indywidualnych
 tel.  +48 22 326 57 56
Pracownia Ćwiczeń Ciężarkowo-Bloczkowych
tel.  +48 22 326 53 09 
Pracownia Masażu
 tel.  +48 22 326 55 34
Pracownia Ćwiczeń Zespołowych
tel.  +48 22 326 54 55
Pracownia Ćwiczeń w Wodzie (basen)
 tel.  +48 22 326 57 56
Pracownia Terapii Zajęciowej
tel.  +48 22 326 56 28
Pracownia Fizykoterapii
tel.  +48 22 326 57 33
Pracownia Krioterapii
 tel.  +48 22 326 55 47
Pracownia Inhalacji
 
Pracownia Wodolecznictwa i Parafinoterapii
tel.  +48 22 326 57 46