Strona główna serwisu 36 Lat Bródnowskie Centrum Kliniczne
Poliklinika Bródnowskiego Centrum Klinicznego

STRONA GŁÓWNA / ODDZIAŁY / ZESPÓŁ ODDZIAŁÓW CHIRURGII OGÓLNEJ, NACZYNIOWEJ I ONKOLOGICZNEJ


Zespół Oddziałów Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej

 

będący bazą dla Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej II Wydziału Lekarskiego WUM
Kliniczny Koordynator: Prof. dr hab. n. med. Piotr Ciostek


Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych Zespołu: Bożena WyszomirskaZespół: składa się z profesora - kierownika kliniki, 2 samodzielnych pracowników naukowych, 12 specjalistów chirurgii ogólnej z któych 7 posiada również specjalizację z zakresu chirurgii naczyniowej oraz 5 chirurgów w trakcie specjalizacji.STRUKTURA ORGANIZACYJNA


Klinika liczy 74 łóżka znajdujących się w 27 salach i w dwóch separatkach. W skład wchodzą pododdziały Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej; 3 łóżka monitorowane, poradnia chirurgii ogólnej i naczyniowej, ambulatorium oraz gabinety specjalistyczne.MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNE I LECZNICZE

Zainteresowania Kliniki skupiają się na chirurgii tętnic i żył obwodowych oraz chirurgii przewodu pokarmowego. Głównym przedmiotem zainteresowania jest leczenie zachowawcze i operacyjne chorób tętnic i żył. Tak więc pracownicy Kliniki
są wyspecjalizowani w leczeniu miażdżycy tętnic, zwężenia i niedrożności aorty brzusznej, tętnic kończyn dolnych, tętnic szyjnych, tętniaków, naczyniaków, przetok tętniczo-żylnych, żylaków, zapaleń i zakrzepów żył.


W pracowni radiologii interwencyjnej wykonywane są wszelkie zabiegi z zakresu małoinwazyjnej chirurgii naczyniowej w tym operacje stentowania tętniaków aorty brzusznej, poszerzenia tętnic szyjnych i tętnic kończyn dolnych oraz wiele innych zabiegówspecjalistycznych.


Klinika dysponuje wszechstronnymi możliwościami diagnostycznymi w zakresie chorób tętnic i żył badaniem dopplerowskim. przezczaszkowym badaniem dopplerowskim, pletyzmografią, ultrasonografią.


Klinika prowadzi poradnie specjalistyczne:

 


Klinika prowadzi szeroka działalność dydaktyczną. Od 20 lat odbywają tu zajęcia z chirurgii studenci IV roku Akademii Medycznej. Corocznie wielu lekarzy odbywa staże podyplomowe oraz staże do specjalizacji
z chirurgii ogólnej. W ramach indywidualnego szkolenia 30 - 50 chirurgów z terenu całej Polski odbywa staże w zakresie chirurgii naczyń obwodowych, podpowięziowego przecinania żył łączących w zespole pozakrzepowym i laparoskopii.


Klinika organizuje rocznie 3-4 kursy szkoleniowe dla ordynatorów oddziałów chirurgicznych. Od początku istnienia Kliniki 37 lekarzy uzyskało stopień doktora medycyny, 7 doktora habilitowanego. Dwóch docentów uzyskało tytuł naukowy profesora zwyczajnego.
Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej - blok"C", III piętro
 

Zakładowy Koordynator (Konsultant) tel. +48 22 326 57 51
  tel. wew. 56-84, 56-59
Sekretariat tel. wew. 57-49, 57-51
   
Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych tel. wew. 56-42
e-mail chiroginacz@brodnowski.pl


     
                     
    

« wróć