Strona główna serwisu Bródnowskie Centrum Kliniczne
Poliklinika Bródnowskiego Centrum Klinicznego

STRONA GŁÓWNA / ODDZIAŁY / ZESPÓŁ ODDZIAŁÓW GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA


Zespół Oddziałów Ginekologii i Położnictwa

jest bazą dla Katedry i Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


Kierownik Kliniki/Kliniczny Koordynator (Konsultant):
 Prof. dr hab. med. Włodzimierz Sawicki
 
 

Kierownik Oddziału Ginekologii: Dr hab.n.med. Krzysztof Cendrowski
 
Kierownik Oddziału Położnictwa: Dr n.med. Karol Wypych

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych i Położniczych:
mgr Renata Huryń
 
Kadra lekarska
 Doświadczona kadra ginekologów-położników wyszkolona w nowoczesnych technikach diagnostyki i leczenia chorób kobiecych, w tym:
·         5 specjalistów w zakresie ginekologii onkologicznej oraz 2 w trakcie specjalizacji
·         11 specjalistów w zakresie położnictwa i ginekologii
·         1 specjalista z certyfikatem FMF (Fetal Medicine Foundation) w zakresie genetycznych badań USG
·         5 specjalistów z certyfikatem PTU i PTG (Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne)) w zakresie wykonywania pełnego spektrum badań USG w położnictwie i ginekologii, w tym ginekologii onkologicznej
·         5 specjalistów z certyfikatami w zakresie diagnostyki kolposkopowej zmian na szyjce macicy i w obrębie sromu
 
Fakt, iż większość kadry lekarskiej jest jednocześnie pracownikami naukowo-dydaktycznymi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na stanowiskach Profesora i adiunkta, jest gwarancją wysokiego poziomu fachowego świadczonych usług medycznych zgodnych ze światowymi trendami.
 
 
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY
 
 
Działalność medyczno–usługowa obejmuje pełen zakres badań diagnostycznych i leczenia operacyjnego, w szczególności:

Ginekologia onkologiczna – pełen zakres leczenia operacyjnego nowotworów narządu rodnego kobiety, w tym:
·         raka szyjki macicy
·         raka trzonu macicy (endometrium)
·         raka sromu
·         raka jajnika i guzów przydatków droga laparoskopową i otwartą
·         chemioterapia pacjentek z nowotworami narządu rodnego (rakiem jajnika, trzonu macicy, ciążową chorobą trofoblastyczną)
·         hipertermia z wykorzystaniem nowoczesnego, specjalnego łóżka w wybranych przypadkach uzupełniającego leczenia pacjentek ze wznową procesu nowotworowego

Operacyjne leczenie mięśniaków macicy:
·         Wyłuszczenie mięśniaków drogą brzuszną
·         Histeroskopowe usuwanie mięśniaków – resekcja mięśniaków podśluzówkowych
·         Amputacja trzonu macicy
·         Wycięcie macicy drogą brzuszną i drogą pochwową
 
Zabiegi endoskopowe (laparoskopia, histeroskopia) w diagnostyce i leczeniu patologii narządu rodnego , w tym w niepłodności:
·         Laparoskopia z jednoczasową histeroskopią – celem sprawdzenie drożności jajowodów i jamy macicy
·         Histeroskopowe usuwanie polipów, zrostów oraz przegród w jamie macicy
·         Laparoskopowe usuwanie zrostów wewnątrzotrzewnowych
 
Laparoskopowe leczenie:
·         guzów przydatków z możliwością śródoperacyjnych badań histopatologicznych
·         ciąży pozamacicznej
Leczenie zachowawcze (methotrexatem) ciąży pozamacicznej w wybranych przypadkach.


UROGINEKOLOGIA
·         Operacyjne leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu – z wykorzystaniem taśm polipropylenowych – TVT,TOT,
·         Nowoczesne leczenie zaburzeń statyki narządu rodnego z użyciem syntetycznych siatek,
·         Zastosowanie nowoczesnych technik fizjoterapeutyczno-rehabilitacyjnych w leczeniu zachowawczym i pooperacyjnym wysiłkowego nietrzymania moczu
 
Operacje plastyczne pochwy i krocza w przypadkach:
·         obniżenia ścian pochwy,
·         wypadania macicy, połączone z wycięciem macicy drogą pochwową
 
Zabiegi w trybie jednodniowym:
·         diagnostyczne wyłyżeczkowanie kanału szyjki i jamy macicy,
·          elektrokonizacja szyjki macicy,
·          pobieranie wycinków ( biopsja) szyjki macicy, pochwy, sromu,
·         histeroskopia diagnostyczna

 
MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNE KLlNIKI
·         Pracownia endoskopii ginekologicznej wyposażona w nowoczesna aparaturę endoskopowej: laparoskopia, histeroskopia diagnostyczna i zabiegowa stwarza szerokie możliwości przeprowadzenia diagnostyki oraz leczenia m.in. w przypadkach niepłodności, ciąży pozamacicznej i guzów przydatków
·          Pracownia kolposkopowa – dysponująca kolposkopem z torem wizyjnym prowadząca diagnostykę i leczenie chorób szyjki macicy, pochwy i sromu oraz diagnostykę infekcji wirusem HPV. Pracownia realizuje pogłębiony etap diagnostyki w programie profilaktyki raka szyjki macicy z możliwością fotodynamicznej oceny i terapii zmian patologicznych na szyjce macicy i sromie,
·         Pracownia ultrasonograficzna : - dysponująca trzema, nowoczesnymi aparatami o wysokiej jakości obrazowania z opcją kolorowego obrazowania unaczynienia zmian jak też funkcją trójwymiarową – 3D, zapewniającymi pełen zakres badań w ginekologii, onkologii i patologii ciąży, w szczególności:
v We wczesnym rozpoznawaniu zmian nowotworowych narządu płciowego kobiet,
v W rozszerzonej diagnostyce nowotworów endometrium,
v W rozpoznawaniu zmian patologicznych w jamie macicy i jajowodach,
v W badaniu jakości perfuzji łożyskowo - płodowej metodą kolorowego Dopplera w ciążach wysokiego ryzyka oraz wczesnego rozpoznawania niedotlenienia płodu w ciąży powikłanej nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą i hypotrofią wewnątrzmaciczną.
 

Pracowania urodynamiczna wyposażona w nowoczesny aparat urodynamiczny do diagnostyki nietrzymania moczu u kobiet. Umożliwia to wybór odpowiedniej metody leczenia i monitorowanie jego efektów.

 
ODDZIAŁ POŁOŻNICZY:
Wieloprofilowość Szpitala umożliwia sprawowanie opieki i bezpieczny poród u pacjentek z współistniejąca ciężką patologią ciąży.
W związku z tym Klinika nasza jako jedyna w Warszawie hospitalizuje i prowadzi porody u ciężarnych z problemami:
·         kardiologicznymi
·         neurologicznymi
·         neurochirurgicznymi
·         ortopedycznymi
·         laryngologicznymi
·         okulistycznymi
·         gastroenterologicznymi
·         psychiatrycznymi
·         diabetologicznymi
 
 
Oddział Patologii Ciąży specjalizuje się w leczeniu następujących powikłań ciąży:

·        cukrzyca
·        nadciśnienie tętnicze
·        choroby serca
·        padaczka
·        schorzenia ortopedyczne
·        wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu, niewydolność ciśnieniowo-szyjkowa
·        łożysko przodujące
·        ciężka gestoza i stan przedrzucawkowy
·        porody przedwczesne
·        przedwczesne odpływanie płynu owodniowego
·        zakażenia wewnątrzmaciczne
·        ciąża mnoga

Sala Porodowa

wyposażona w nowoczesne, elektrycznie sterowane łóżka porodowe, umożliwiające wybranie dogodnej pozycji podczas przebiegu porodu.

·        monitorowanie bezpiecznego przebiegu porodu za pomocą kardiotokografów najnowszej generacji
·        porody w znieczuleniu zewnątrzoponowym
·        porody w znieczuleniu wziewnym z zastosowaniem podtlenku azotu – „gaz rozweselający”

 
Porody w miłej i życzliwej atmosferze prowadzone przez zespół doświadczonych położnych z tytułem licencjata lub magistra uzyskanym w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, zapewniające maksimum kompetencji i bezpieczeństwa
 
 

Przy Klinice działają następujące Poradnie:
 
Poradnia Patologii Ciąży
·         planowanie i prowadzenie ciąży
·         opieka nad pacjentkami w ciąży wysokiego ryzyka, w tym nad kobietami z chorobami układu krążenia i ośrodkowego układu nerwowego
·         opieka nad ciężarnymi ze współistniejącą cukrzycą (współpraca z Poradnią Diabetologiczną)
·         kontrola poszpitalna pacjentek z Oddziału Patologii Ciąży
 
Poradnia Chorób Sutka:

·        profilaktyka raka sutka,
·        diagnostyka i leczenie chorób sutka.
 
 

Poradnia Chorób Szyjki Macicy:


·        profilaktyka raka szyjki macicy /badania cytologiczne/,
·        badania kolposkopowe,
·        fotodynamiczna diagnostyka i terapia zmian patologicznych na szyjce macicy i sromie.


Poradnia Leczenia Niepłodności:

·        diagnostyka niepłodności,
·        kwalifikacje pacjentek z niepłodnością do zabiegów endoskopowych,
·        leczenie hormonalne.


Poradnia dla pacjentek z nietrzymaniem moczu:

·        diagnostyka i leczenie zaburzeń oddawania moczu,
·        kontrola poszpitalna pacjentek operowanych z powodu nietrzymania moczu.

Poradnia Onkologii Ginekologicznej:


·        kontrola poszpitalna i monitorowanie leczenia (follow up) u pacjentek operowanych z powodu nowotworów złośliwych narządów płciowych ,
·        kwalifikacja do chemioterapii.


 Ważne informacje
·         zapisy do planowych zabiegów i operacji ginekologicznych od poniedziałku do piątku w Izbie Przyjęć położniczo-ginekologicznej (Blok E, parter) w godzinach 10.00 – 13.00, tylko ze skierowaniem do szpitala
·         informujemy, że zabiegi i operacje planowe wykonujemy w terminach dogodnych dla pacjentek – czas oczekiwania skrócony do niezbędnego minimum (przeprowadzenie koniecznych badań i konsultacji)
·         pacjentki z podejrzeniem chorób onkologicznych przyjmowane są w trybie natychmiastowym.
·         Aby nie ograniczać pacjentkom prawa do kontaktu z najbliższymi osobami, odwiedziny w naszym Szpitalu trwają od godziny 10.00 do 19.00.

 

Zakładowy Koordynator (Konsultant):  
tel./fax. +48 22 326 58 18
tel. wew. 53-80

 

Sekretariat:  
tel./fax. +48 22 326-58-18
tel. wew. 53-80
e-mail poloznictwo@brodnowski.pl

 

Izba Przyjęć Położniczo-Ginekologiczna:  
tel. bezpośredni +48 22 326 57 69
tel. wew. 57-69

 

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych Zespołu:  
tel. wew. 57-60

Ginekologia - bl. "C", VI p.

Dyżurka Lekarska, tel. wew. 57-47
Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych Zespołu, tel. wew. 57-59

 


Położnictwo Izolacyjno-Septyczne - bl. "E", niski parter

  57-70
Pokój Lekarski, tel. wew. 57-70,
57-61
Odcinek Położniczy - niski parter, tel. wew. 57-69
Odcinek Pielęgniarski - parter, tel. wew. 57-80
Blok Operacyjno-Porodowy - bl. "E", I p.

Dyżurka Lekarska, tel. wew. 57-05
Odcinek Pielęgniarski - Sala Porodowa, tel. wew. 57-71
Gabinet Anestezjologów, tel. wew. 57-72
Oddział Położniczy - bl. "E"

Odcinek Położniczy, tel. wew. 55-07
Położnictwo-Patologia - bl. "E", III p.

Pokój Lekarski, tel. wew. 55-09
Odcinek Pielęgniarski, tel. wew. 54-69


 

Pracownia USG (Ginekologiczna) -bl. "E" tel. wew. 57-68


« wróć