Strona główna serwisu 36 Lat Bródnowskie Centrum Kliniczne
Poliklinika Bródnowskiego Centrum Klinicznego

STRONA GŁÓWNA / ODDZIAŁY / ZESPÓŁ ODDZIAŁÓW GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA


Zespół Oddziałów Ginekologii i Położnictwa

 

jest bazą dla

Katedry i Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej

II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


 
 Kierownik Kliniki/Kliniczny Koordynator (Konsultant):
  Prof. dr hab. med. Włodzimierz Sawicki
 
 

Kierownik Oddziału Ginekologii: Dr hab.n.med. Krzysztof Cendrowski
 
Kierownik Oddziału Położnictwa: Dr n.med. Karol Wypych

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych i Położniczych:
mgr Renata Huryń
 
 
 Położnictwo i Neonatologia w nowym wydaniu
 
 
Szkoła rodzenia URODZENI NA BRÓDNIE
 
 
 
 
KADRA LEKARSKA
Doświadczona kadra ginekologów-położników wyszkolona w nowoczesnych technikach diagnostyki i leczenia chorób kobiecych, w tym:
·         4 specjalistów w zakresie ginekologii onkologicznej oraz 4 w trakcie specjalizacji
·         10 specjalistów w zakresie położnictwa i ginekologii
·         2 specjalistów z certyfikatem FMF (Fetal Medicine Foundation) w zakresie genetycznych badań USG
·         5 specjalistów z certyfikatem PTU i PTG (Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne)) w zakresie wykonywania pełnego spektrum badań USG w położnictwie i ginekologii, w tym ginekologii onkologicznej
·         5 specjalistów z certyfikatami w zakresie diagnostyki kolposkopowej zmian na szyjce macicy i w obrębie sromu
 
Fakt, iż większość kadry lekarskiej jest jednocześnie pracownikami naukowo-dydaktycznymi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na stanowiskach Profesora i adiunkta, jest gwarancją wysokiego poziomu fachowego świadczonych usług medycznych zgodnych ze światowymi trendami.

 

 
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY
 
Działalność medyczno–usługowa obejmuje pełen zakres badań diagnostycznych i leczenia operacyjnego, w szczególności:
Ginekologia onkologiczna – pełen zakres leczenia operacyjnego nowotworów narządu rodnego kobiety, w tym:
·         raka szyjki macicy
·         raka trzonu macicy (endometrium)
·         raka sromu
·         raka jajnika i guzów przydatków droga laparoskopową i otwartą
·         chemioterapia pacjentek z nowotworami narządu rodnego (rakiem jajnika, trzonu macicy, ciążową chorobą trofoblastyczną)
·         hipertermia z wykorzystaniem nowoczesnego, specjalnego łóżka w wybranych przypadkach uzupełniającego leczenia pacjentek ze wznową procesu nowotworowego

Operacyjne leczenie mięśniaków macicy:
·         Wyłuszczenie mięśniaków drogą brzuszną
·         Histeroskopowe usuwanie mięśniaków – resekcja mięśniaków podśluzówkowych
·         Amputacja trzonu macicy
·         Wycięcie macicy drogą brzuszną i drogą pochwową
 
Zabiegi endoskopowe (laparoskopia, histeroskopia) w diagnostyce i leczeniu patologii narządu rodnego , w tym w niepłodności:
·         Laparoskopia z jednoczasową histeroskopią – celem sprawdzenie drożności jajowodów i jamy macicy
·         Histeroskopowe usuwanie polipów, zrostów oraz przegród w jamie macicy
·         Laparoskopowe usuwanie zrostów wewnątrzotrzewnowych
 
Laparoskopowe leczenie:
·         guzów przydatków z możliwością śródoperacyjnych badań histopatologicznych
·         ciąży pozamacicznej
Leczenie zachowawcze (methotrexatem) ciąży pozamacicznej w wybranych przypadkach.


UROGINEKOLOGIA
·         Operacyjne leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu – z wykorzystaniem taśm polipropylenowych – TVT,TOT,
·         Nowoczesne leczenie zaburzeń statyki narządu rodnego z użyciem syntetycznych siatek,
·         Zastosowanie nowoczesnych technik fizjoterapeutyczno-rehabilitacyjnych w leczeniu zachowawczym i pooperacyjnym wysiłkowego nietrzymania moczu
 
Operacje plastyczne pochwy i krocza w przypadkach:
·         obniżenia ścian pochwy,
·         wypadania macicy, połączone z wycięciem macicy drogą pochwową
 
Zabiegi w trybie jednodniowym:
·         diagnostyczne wyłyżeczkowanie kanału szyjki i jamy macicy,
·          elektrokonizacja szyjki macicy,
·          pobieranie wycinków ( biopsja) szyjki macicy, pochwy, sromu,
·         histeroskopia diagnostyczna

 

 
MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNE KLlNIKI
- We wczesnym rozpoznawaniu zmian nowotworowych narządu płciowego kobiet,
- W rozszerzonej diagnostyce nowotworów endometrium,
- W rozpoznawaniu zmian patologicznych w jamie macicy i jajowodach,
- W badaniu jakości perfuzji łożyskowo - płodowej metodą kolorowego Dopplera w ciążach wysokiego ryzyka oraz wczesnego rozpoznawania niedotlenienia płodu w ciąży powikłanej nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą i hypotrofią wewnątrzmaciczną.
 

 

 
ODDZIAŁ POŁOŻNICZY

 

Wieloprofilowość Szpitala umożliwia sprawowanie opieki i bezpieczny poród u pacjentek z współistniejąca ciężką patologią ciąży.
W związku z tym Klinika nasza jako jedyna w Warszawie hospitalizuje i prowadzi porody u ciężarnych z problemami:
·         kardiologicznymi
·         neurologicznymi
·         neurochirurgicznymi
·         ortopedycznymi
·         laryngologicznymi
·         okulistycznymi
·         gastroenterologicznymi
·         psychiatrycznymi
·         diabetologicznymi
 
 
Oddział Patologii Ciąży specjalizuje się w leczeniu następujących powikłań ciąży:
·        cukrzyca
·        nadciśnienie tętnicze
·        choroby serca
·        padaczka
·        schorzenia ortopedyczne
·        wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu, niewydolność ciśnieniowo-szyjkowa
·        łożysko przodujące
·        ciężka gestoza i stan przedrzucawkowy
·        porody przedwczesne
·        przedwczesne odpływanie płynu owodniowego
·        zakażenia wewnątrzmaciczne
·        ciąża mnoga
Sala Porodowa
wyposażona w nowoczesne, elektrycznie sterowane łóżka porodowe, umożliwiające wybranie dogodnej pozycji podczas przebiegu porodu.
·   monitorowanie bezpiecznego przebiegu porodu za pomocą kardiotokografów najnowszej     generacji  
·   porody w znieczuleniu zewnątrzoponowym
·   porody w znieczuleniu wziewnym z zastosowaniem podtlenku azotu – „gaz rozweselający”
 
Porody w miłej i życzliwej atmosferze prowadzone przez zespół doświadczonych położnych z tytułem licencjata lub magistra uzyskanym w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, zapewniające maksimum kompetencji i bezpieczeństwa
 
 
Przy Klinice działają następujące Poradnie
 
 
Poradnia Patologii Ciąży
·         planowanie i prowadzenie ciąży
·         opieka nad pacjentkami w ciąży wysokiego ryzyka, w tym nad kobietami z chorobami układu krążenia i ośrodkowego układu nerwowego
·         opieka nad ciężarnymi ze współistniejącą cukrzycą (współpraca z Poradnią Diabetologiczną)
·         kontrola poszpitalna pacjentek z Oddziału Patologii Ciąży
 

Poradnia Chorób Szyjki Macicy:
·        profilaktyka raka szyjki macicy /badania cytologiczne/,
·        badania kolposkopowe,
·        fotodynamiczna diagnostyka i terapia zmian patologicznych na szyjce macicy i sromie.

Poradnia Leczenia Niepłodności:
·        diagnostyka niepłodności,
·        kwalifikacje pacjentek z niepłodnością do zabiegów endoskopowych,
·        leczenie hormonalne.
 
 
Poradnia Onkologii Ginekologicznej:
·        kontrola poszpitalna i monitorowanie leczenia (follow up) u pacjentek operowanych z powodu nowotworów złośliwych narządów płciowych ,
·        kwalifikacja do chemioterapii.

 


 
Ważne informacje

 

 
Zakładowy Koordynator:
 
tel
+48 22 326 58 18
tel.
58-18
 
Sekretariat:
 
Tel.
+48 22 326-58-18
tel. Fax.
53-80
e-mail
ginpol@brodnowski.pl
 
Izba Przyjęć Położniczo-Ginekologiczna:
 
tel. bezpośredni
+48 22 326 57 69
tel. wew.
57-69
 


 

« wróć