Strona główna serwisu 36 Lat Bródnowskie Centrum Kliniczne
Poliklinika Bródnowskiego Centrum Klinicznego

STRONA GŁÓWNA / ODDZIAŁY / ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII


Oddział Neurochirurgii

 

będący bazą dla Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w WarszawieKierownik Kliniki/Kliniczny Koordynator (Konsultant): Prof. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych Zespołu: Renata Serwińska
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

41 łóżkowy oddział, w którym osiem łóżek znajduje się w Sali Intensywnego Nadzoru.

Z Oddziałem ściśle współpracuje Poradnia Neurochirurgiczna. Czynna jest codziennie. Uzyskują tam porady pacjenci leczeni wcześniej w tutejszym Oddziale, jak również chorzy "pierwszorazowi" oraz pacjenci kierowani na konsultacje przez inne ośrodki.

Oddział dysponuje także dwiema salami operacyjnymi.
MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNE I LECZNICZE

Zakres wykonywanych operacji:
Oddział przeprowadza wszystkie operacje wykonywane w neurochirurgii, a w niektórych przypadkach jest centrum referencyjnym dla innych ośrodków.Neuroonkologia

Operacje łagodnych i złośliwych guzów mózgu i rdzenia kręgowego w tym:


Choroby naczyniowe


Chirurgia podstawy czaszki w tym:


Chirurgia kręgosłupa:


Operacje w konflikcie naczyniowo-nerwowym:


Operacyjne leczenie w chorobie Parkinsona.
Operacje plastyczne i rekonstrukcyjne czaszki.
Specjalistyczne leczenie operacyjne i zachowawcze wszelkich urazów czaszkowo-mózgowych.
Leczenie i monitorowanie nadciśnienia śródczaszkowego.
Chirurgia nerwów obwodowych.
Operacje przeciwbólowe.Klinika Neurochirurgii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
będąca strukturalną jednostką Szpitala Bródnowskiego należy do wiodących ośrodków neurochirurgicznych w Polsce. Wykonywane są w niej wszystkie operacje
z zakresu chirurgii ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz wiele innych procedur z zakresu chirurgii głowy
i szyi, kręgosłupa, oczodołu, podstawy czaszki, chirurgii czynnościowej i leczenia bólu, z których wiele należy do operacji unikalnych.

Neurochirurgia w Szpitalu Bródnowskim istnieje od 1981 roku i pierwszym kierownikiem był prof. Witold Mazurowski. Oddział ten od początku swojego istnienia miał duże osiągnięcia naukowe i kliniczne i we wczesnych latach osiemdziesiątych rozpoczęto w nim wspólnie z Kliniką Chirurgii pierwsze w Polsce operacje przeszczepiania sieci większej do mózgu chorych po udarach niedokrwiennych. Operacje polegały na wspomaganiu niewydolnego krążenia mózgowego przez krew pochodzącą z krzywizny większej żołądka. Zabiegi te spotkały się z dużym uznaniem w środowisku medycznym.

Wieloletnia współpraca Oddziału Neurochirurgii z ośrodkami w USA i Szwecji oraz z Kliniką Położnictwa i Ginekologii zaowocowała w 1989 wykonaniem jednej z pierwszych w świecie operacji przeszczepienia płodowych komórek embrionalnych do mózgu chorego z chorobą Parkinsona. Rozwijanie tych pionierskich operacji i referaty na ten temat wygłoszone na międzynarodowych kongresach sprawiły, że polska grupa (Szpital Bródnowski) zaliczona została
do głównych po USA, Szwecji i Anglii zespołów pracujących na tą problematyką.

Innym zainteresowaniem Kliniki Neurochirurgii Szpitala Bródnowskiego są operacje naczyniowe mózgu. Prof. M. Ząbek /obecny kierownik kliniki/ należy do nielicznych neurochirurgów, którzy osobiście przeprowadzili przeszło 3000 operacji tętniaków mózgu.

Ogromne doświadczenie Kliniki w chirurgii naczyniowej mózgu sprawiło, że była ona jednym z pierwszych na świecie ośrodków w których rozpoczęto operacje malformacji naczyniowych mózgu w głębokiej hipotermii i zatrzymaniu krążenia krwi. Wyniki tych unikalnych operacji spotkały się z ogromnym uznaniem na światowych kongresach w Kopenhadze
i Sydney.

Dodatkowo Klinika dysponuje nowoczesnym sprzętem do leczenia malformacji naczyniowych metodami wewnątrznaczyniowymi. W ten sposób za pomocą odczepialnych sprężyn i kleji leczone są tętniaki i naczyniaki mózgu.

Kontynuacją zainteresowań w operacyjnym leczeniu choroby Parkinsona było wprowadzenie w Klinice neurochirurgii czynnościowej. Poza unikalnymi w kraju operacjami ablacyjnymi wykonano tu pierwsze w tej części Europy operacje polegające na wszczepianiu do mózgu układów stymulujących u chorych z chorobami układu pozapiramidowego. Wdrożenie tej formy leczenia w Klinice Neurochirurgii Szpitala Bródnowskiego wspomogli neurochirurdzy z najlepszych ośrodków amerykańskich.

Wysoka pozycja ośrodka sprawiła również, że ostatnio wspólnie z neurochirurgami z Holandii, Danii i Francji wykonano
tu pierwsze operacje wszczepienia układów stymulujących do obu półkul mózgowych w chorobie Parkinsona i dystonii.

W Klinice wykonywane są również operacje stereotaktycznego uszkodzenia zwoju Gassera w leczeniu neuralgii nerwu trójdzielnego oraz termokoagulacje unerwienia stawów międzykręgowych w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa. Wykonuje się tu również operacje podstawy czaszki z dostępu przez gardło i operacje kręgosłupa z dostępu przez klatkę piersiową ze wszczepianiem implantów kregoslupowych.

Prof. M. Ząbek otrzymał nagrodę Prezydenta Warszawy i dwukrotnie nagrodę Ministra Zdrowia. Piastował on trzykrotnie funkcję konsultanta krajowego ds. neurochirurgii, oraz funkcję przewodniczącego Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Osiągnięcia naukowe prof. M. Ząbka sprawiły, że nazwisko jego zamieszczone zostało
w Kronice XX wieku.
Oddział Neurochirurgii - blok"C", V piętro
 

Sekretariat Klinicznego Koordynatora i zapisy do szpitala  
tel. bezpośredni +48 22 326 57-79
Fax +48 22 326 52-76

 
 

Sekretariat Oddziału  +48 22 326 58 14
tel. bezpośredni +48 22 326 57 79
e-mail neurochirurgia@brodnowski.pl

 

Dyżurka Lekarska  
tel. wew. 55-16

 

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych Zespołu  
tel. wew. 55-03

 

Zapisy do Poradni Neurochirurgicznej  
tel. bezpośredni

22 326 54 64

22 326 52 26


 

« wróć