Strona główna serwisu 36 Lat Bródnowskie Centrum Kliniczne
Poliklinika Bródnowskiego Centrum Klinicznego

STRONA GŁÓWNA / ZAKŁADY I PRACOWNIE / ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ


Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

 

 

W trosce o prawidłowe przygotowanie pacjentów do badań prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji i zaleceń:

 

 brodnowski/userfiles/Jak przygotowac sie do badan laobratoryjnych.odt

 

 PRACOWNICY LABORATORIUM NIE POBIERAJĄ MATERIAŁU DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH


 

Zakładowy Koordynator: Mgr farmacji Anna Ptak,
Specjalista Analityki KlinicznejPobieranie krwi do badania od pacjentów ambulatoryjnych (osoby dorosłe) odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 13:00.

Pilne badania (ze skierowaniem PILNE - potweirdzone pieczątką lekarza) wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 13:00  i od 15:30 do 19:00 oraz w soboty w godzinach od 8:30 do 12:30.

 

W niedziele i święta Laboratoryjny Punkt Pobrań jest nieczynny.

W niedziele i święta Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej nie wykonuje badań komercyjnych (płatnych).
Telefon do Rejestracji:
+48 22 326 54 17

Laboratorium przyjmuje pacjentów bezpłatnie ze skierowaniami z Przychodni Szpitalnych lub od lekarza który ma podpisaną umowę z Mazowieckim  Szpitalem Bródnowskim Spółka z o.o. na wykonywanie badań.

Wykonujemy również badania bez skierowania lekarskiego (na życzenie) za odpłatnością. Ceny za badania zgodne z
cennikem usług medycznych obowiązujących w szpitalu (zgodnie z obowiązującym cennikiem w Szpitalu).

Laboratorium bierze udział w sprawdzianach jakości w kraju i zagranicą, potwierdzone certyfikatami.

Laboratorium znajduje się w rejestrze ewidencji prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych.


W Zakładzie działa sześć Pracowni i Punkt Pobrań:MOŻLIWOśCI DIAGNOSTYCZNE I LECZNICZE

Pracownia Analityki Ogólnej wykonuje:

Badanie moczu


Badanie kału:


Badanie płynów z jam ciała


Badania lateksowePracownia Mikrobiologii wykonuje następujące badania:

Podstawowe, z których izoluje się bakterie tlenowe:


Specjalistyczne:Pracownia Hematologii i Koagulologii wykonuje badania:

Rutynowe:


Specjalistyczne:


Pracownia Biochemii wykonuje badania:

Białka: oznacza białko całkowite /TP/, albuminy, białko C-reaktywne wysokej czułości/RCRP/, wykonuje elektroforezę białek w surowicy
i w płynie mózgowo-rdzeniowym specjalistyczne: immunoglobuliny: IgA, IgM, IgG.

Elektrolity: wykonuje oznaczenia: sodu /Na/, potasu /K/, magnezu /Mg/, chlorków /Cl/, żelaza /Fe/, zdolność wiązania żelaza /TIBC/, fosforanów, wapnia /Ca/, gazometrii oraz zasobu zasad.

Biochemia ogólna: cholesterol i frakcje cholesterolu /HDL, LDL/, trójglicerydy /TG/, kwas moczowy /UA/, bilirubina całkowita i związana, glukoza, mocznik, kreatynina i klirens kreatyniny

Enzymy: aminotransferaza alaninowa /ALT/ i asparaginianowa /AST/, glutamylotransferaza /GGT/, fosfataza zasadowa /ALP/, amylaza, lipaza, kinaza kreatynowa /CK/, izoenzym kinazy kreatynowej /CK-MB/, dehydrogenaza mleczanowa /LDH/.

Markery kardiologiczne: Troponina I - RCTNI, Mioglobina - MYO, CKMB masa - MMB, BNP - marker niewydolności krążenia.

Immunochemia: toxoplazma przeciwciała w kl. IgM, IgG, gonadotropina (ß -HCG), antygen HBe, antygen HBs, przeciwciała anty HBc, anty HBs, anty HBe, HCV, HCV-IgM, C-peptyd, Insulina, antyTPO, antyTG, LH, FSH, Prolaktyna, Witamina B12, PSA całkowite, PSA wolne, Estradiol, Progesteron, Testosteron, TSH -3 generacja, fT3, fT4, CEA, AFP, CA125, HIV, Aldosteron.

Serologia Transfuzjologiczna: określenie grupy krwi układu ABO i Rh, przeglądowe badanie w kierunku obecności przciwciał odpornościowych,próby zgodności przed przetoczeniem, BTA

 

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi wykonuje badania:


Osoby zatrudnione w pracowni posiadają uprawnienia do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wydane przez RCKIK Warszawa.

 

Karta Identyfikacyjna Grupy Krwi (KIGK)


W związku z wprowadzeniem nowego formatu dowodów osobistych, w których nie ma miejsca na wpis grupy krwi, pracownia proponuje Państwu wpisanie grupy krwi do tzw. Karty IdentyfikacyjnejGrupu Krwi
Jest to karta dopuszczona do stosowania przez Krajowe Centum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Zakład Transfuzjologii
i Transplantologii Centralny Bank Krwi.

 

Wydawana Karta jest zgodna z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami: Ministra Zdrowia ( Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11 grudnia 2012r. ), oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii ( „ Medyczne zasady …” pod redakcją prof. Magdaleny Łętowskiej )

Karta Identyfikacyjna Grupy Krwi  - ta Karta Ratuje Życie

 

W przypadku wykrycia przeciwciał oraz w przypadku wystąpienia innych nieprawidłowości podczas wykonywania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej, niezbędne będzie zgodnie z obowiązującymi procedurami, pobranie nowych próbek krwi, wypełnienie odpowiednich druków i przesłanie ich do Pracowni Badań Konsultacyjnych RCKiK w celu wykonania badań specjalistycznych. Jeżeli badania w RCKiK nie zostaną wykonane, wówczas nie będzie wydany wynik z zakresu serologii transfuzjologicznej.
Koszty tych dodatkowych badań będą wynikały z „Cennika badań konsultacyjnych wykonywanych w RCKiK w Warszawie”. W/w koszty pokrywać będzie nabywca.
 


Cennik:

 

 

Więcej informacji dotyczących  Karty
Identyfikacyjnej Grupy Krwi można uzyskać w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi oraz telefonicznie +48 22 326 53 04
lub +48 22 326 53 28Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - blok "B", niski parter

Kierownik Zakładu:
tel.: +48 22 326 58 07
tel. wew. 54-50

Pracownia Serologi Transfuzjologicznej:

tel.: +48 22 326 53 28

« wróć