Strona główna serwisu 36 Lat Bródnowskie Centrum Kliniczne
Poliklinika Bródnowskiego Centrum Klinicznego

STRONA GŁÓWNA / ZAKŁADY I PRACOWNIE / ZAKŁAD PATOMORFOLOGII


Zakład Patomorfologii

Zakładowy Koordynator:
Dr Elżbieta Majewska-Michalska
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Działalność Zakładu prowadzona jest w dwóch zasadniczych działach:


Dział diagnostyki autopsyjnej stanowi pod względem organizacji jedną całość.MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNE I LECZNICZE

Od początku swojej działalności Zakład ukierunkował się na wysokospecjalizowaną diagnostykę biopsyjną. Wynikało to głównie z tego, że część oddziałów jest Klinikami Akademi Medycznej, CMKP, jak i potrzeb oddziałów, zwłaszcza zabiegowych.

Aktualne możliwości diagnostyki biopsyjnej Zakładu pod względem merytorycznym i jakościowym całkowicie odpowiadają pełnemu współczesnemu spektrum i pod tym względem są praktycznie nieograniczone. Dotyczą one wszystkich faz postępowania diagnostycznego, a więc:

1. Diagnostyki profilaktycznej i przedoperacyjnej jak:

2. Diagnostyki pooperacyjnej każdego materiału operacyjnego z pełnym uwzględnieniem aktualnych wymagań diagnostyki onkologicznej (grading, staging).

3. Diagnostyki śródoperacyjnej.Zakład może oferować wykonywanie wszystkich w/w badań histopatologicznych i cytologicznych na zasadach komercyjnych dla innych placówek Służby Zdrowia.Zakład Patomorfologii /bl. "H"/
 

Koordynator Zakładu  
tel. bezpośredni: +48 22 326 58 12
centrala: +48 22 326 55 00
tel. wew. 55-52

 

Sekretariat  
tel. bezpośredni: +48 22 326 58 12
tel. wew. 55-01
e-mail patomorfologia@brodnowski.pl

 

Asystenci  
tel. bezpośredni: +48 22 326 55 56

 

Rejestracja (punkt przyjęć materiału do badania)  
tel. bezpośredni: +48 22 326 53 70

 

Laboratorium  
tel. bezpośredni: +48 22 326 53 72, +48 22 326 53 67

 

Autopsja  
tel. bezpośredni: +48 22 326 55 55
        
                          
             ,

« wróć