Szczepienia przeciw Covid-19

 

Szanowni Państwo! 

 

Zapraszamy do zapisu na szczepienia przeciw COVID-19:

  • zapisy telefoniczne - pon. - pt. : 22 326 52 26 (7.30-18.00)     /    22-326-53-17  (08:00-15:30)     /    22-326-53-02  (07.30-15:30)
  • zapisy osobiste w centralnej rejestracji budynek A parter 

 


 
Zgodnie z najnowszymi wytycznymi, w naszym szpitalu, szczepimy:

 

Czwartą dawką – Pfizer

         ♦ Osoby 60 +, minimum 4 miesiące od pierwszej dawki przypominającej
         ♦ Osoby w wieku 12+ z zaburzeniami odpornośc ( Osoba z zaburzeniami odporności to osoba, która spełnia co najmniej jeden z wymienionych warunków:

                        • otrzymuje aktywne leczenie przeciwnowotworowe

                        • po przeszczepach narządowych przyjmuje leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne

                        • jest po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat;

                        • ma umiarkowany lub ciężki zespół pierwotny niedoborów odporności;

                        • jest zakażona wirusem HIV;

                        • leczy się aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną;

                        • jest dializowana przewlekle z powodu niewydolności nerek.)

Uwaga - czwarta dawka - Osoby 60+ oraz 18+ z zaburzeniami odporności będą miały automatycznie wystawione e-skierowanie. Osoby w wieku 12-17 lat z zaburzeniami odporności nie otrzymają automatycznie e-skierowania - o wystawieniu skierowania dla nich zadecyduje lekarz.

 

Trzecią dawką  – Pfizer

         ♦ Osoby pełnoletnie po upływie minimum 5 miesięcy od drugiej dawki 
         ♦ Osoby od 12 roku życia po upływie minimum 5 miesięcy od  od drugiej dawki 

 

Pierwszą dawką  – Pfizer

         ♦ Dzieci 5 - 11 lat 
         ♦ Osoby od 12 do 18 roku życia 
         ♦ Osoby po 18 roku życia 
         ♦ Cudzoziemców narodowości ukraińskiej - warunkiem nabycia prawa do szczepienia jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

UWAGA! - chcesz się zaszczepić preparatem Novavax? - zapytaj o bieżącą możliwość podczas rejestracji.

ZAPRASZAMY! 


Szczegóły szczepienia osoby małoletniej przeciw COVID-19:


Ważne!

W związku z powtarzającymi się sytuacjami zgłaszania się na szczepienie osób, których kwalifikacja nie może być pozytywna ze względu na aktualny stan zdrowia, prosimy, aby każdy najpóźniej w dniu szczepienia zapoznał się z pytaniami znajdującymi się poniżej.

Jeśli odpowiedź na którekolwiek z poniższych pytań będzie "TAK" to szczepienie przeciw COVID-19 musi być odroczone. W tym celu prosimy o zgłoszenie konieczności odroczenia szczepienia z wykorzystaniem danych do kontaktu wskazanych powyżej. W miarę możliwości zostanie ustalony nowy termin, a nam ta wiadomość pozwoli zagospodarować szczepionkę.

Kwestionariusz kwalifikacji:

1.Czy w ciągu ostatnich 30 dni miała Pani/miał Pan dodatni wynik testu genetycznego lub antygenowego w kierunku wirusa SARS-CoV-2?
2.Czy w ciągu ostatnich 14 dni miała Pani/miał Pan bliski kontakt lub mieszka z osobą, która uzyskała dodatni wynik testu genetycznego lub antygenowego w kierunku wirusa SARS-CoV-2 lub mieszka z osobą, która miała w tym okresie objawy COVID-19 (wymienione w pyt. 3–5)?
3.Czy w ciągu ostatnich 14 dni miała Pani/miał Pan podwyższoną temperaturę ciała lub gorączkę?
4.Czy w ciągu ostatnich 14 dni występował u Pani/Pana nowy, utrzymujący się kaszel lub nasilenie kaszlu przewlekłego z powodu rozpoznanej choroby przewlekłej?
5.Czy w ciągu ostatnich 14 dni wystąpiła u Pani/Pana utrata węchu lub odczucia smaku?
6.Czy Pani/Pan czuje się dzisiaj przeziębiony lub ma biegunkę, wymioty?

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19(pdf-link)

Zobacz jak przygotować się do szczepienia(link)

 

Lokalizacja punktu szczepień - Mazowiecki Szpital Bródnowski, ul. Kondratowicza 8:

*Gabinet 100 w głównym budynku A, na pierwszym piętrze, w przychodni (wejście główne do Szpitala).