Postępy prac prowadzonych w ramach realizacji projektu informatycznego.

28-04-2023

j.jpg

Dział IT przygotował materiał o aktualnej sytuacji w kontekście projektu informatycznego - Zapraszamy do lektury.

 

Poniżej prezentujemy Państwu postępy prac prowadzonych w ramach realizacji projektu:

Uzupełnienie interoperacyjnego środowiska przepływu danych i informacji w procesach medycznych i niemedycznych Szpitala wraz z zapewnieniem wysokiej dostępności i bezpieczeństwa danych i systemów” współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach REACT EU, aktualnych na dzień 14.04.2023 r.:

 

 1. W ramach realizacji projektu Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych zawarł następujące Umowy:
 • Umowa nr 28/Z/2023 – „Usługa wsparcia technicznego w zakresie wykonania audytu w rozumieniu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa”

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych wykorzystywanych do świadczenia przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. usługi kluczowej w sektorze ochrony zdrowia polegającej na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy oraz na obrocie i dystrybucji produktów leczniczych, w celu weryfikacji wypełniania przez Zamawiającego obowiązków wynikających z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1863) i wynikających z niej aktów wykonawczych;

Kwota brutto umowy: 19 680,00 zł.

 • Umowa nr 38/2023 MSB/PN/88/10/2022, Część 2 – „Dostawa i wdrożenie sprzętu i oprogramowania w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.”

Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie w Mazowieckiem Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. Sprzętu - infrastruktury sieci LAN oraz wdrożenie Oprogramowania do zarządzania i monitorowania przełącznikami sieciowymi;

Kwota brutto umowy: 2 446 778,81 zł.

 • Umowa nr 57/2023 MSB/PN/88/10/2022, Część 3 – „Dostawa i wdrożenie sprzętu i oprogramowania w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.”

Przedmiot zamówienia:

 1. Dostawa licencji oraz wdrożenie Oprogramowania dla potrzeb utworzenia środowiska redundantnego i testowego;
 2. Dostawa Sprzętu dla potrzeb utworzenia środowiska redundantnego i testowego;

Kwota brutto umowy: 1 961 850,00 zł.

 • Umowa nr 46/2023 MSB/PN/88/10/2022, Część 4 – „Dostawa i wdrożenie sprzętu i oprogramowania w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.”

Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie infrastruktury systemu kopii bezpieczeństwa składającego się z serwera, biblioteki taśmowej oraz oprogramowania systemu kopii bezpieczeństwa;

Kwota brutto umowy: 688 800,00 zł.

 

 1. Oczekujemy na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego dla części 1 zamówienia „Dostawa i wdrożenie sprzętu i oprogramowania w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.” w zakresie dostawy 650 szt. stacji roboczych i 20 laptopów.
 1. Aktualnie prowadzona jest procedura przetargowa dla następujących postępowań na:
 • zakup usługi wsparcia technicznego w zakresie dystrybucji, konfiguracji i instalacji sprzętu teleinformatycznego i urządzeń sieciowych;
 • świadczenie usług wsparcia technicznego w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania informacji i zapewnienia cyberbezpieczeństwa oraz zewnętrznych struktur cyberbezpieczeństwa.
 1. W najbliższym czasie planowane jest wszczęcie następujących postępowań przetargowych na :
 • dostawę i konfigurację laptopów, stacji administratorskich i stacji opisowych;
 • dostawę, wdrożenie i konfigurację macierzy dyskowych oraz przełączników FC;
 • dostawa i wdrożenie oprogramowania:
 1. Część 1 – antywirusowego dla 1350 użytkowników,
 2. Część 2 – do ochrony poczty elektronicznej Zamawiającego wraz z platformą szkoleniową,
 3. Część 3 – MS Office;
 • dostawę oprogramowania do kontroli jakości monitorów medycznych;
 • rozbudowę posiadanego przez szpital systemu PACS o Portal Internetowy udostępniający Pacjentom usługę elektroniczną pozwalającą na pobieranie danych obrazowych DICOM wraz z opisem oraz rozbudowę posiadanej infrastruktury sprzętowej o komponenty umożliwiające swobodne i prawidłowe działanie Portalu Internetowego;
 • unowocześnienie rezonansów magnetycznych działających w Mazowieckiem Szpitalu Bródnowskim sp. z o.o.

Dziękujemy Działowi IT za materiały :)

Więcej informacji o projekcie - link