Teresa Maria Bogiel - Prezes Zarządu

Teresa Maria Bogiel urodzona w Suwałkach. Od trzydziestu lat mieszka i pracuje na Mazowszu. Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ekonomistka. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń i bankowości oraz zarządzania instytucjami medycznymi. Wieloletni pracownik bankowości spółdzielczej i ochrony zdrowia. Członek rad nadzorczych z udziałem Skarbu Państwa.

 W latach 2000-2004 odpowiadała za finanse Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, a wcześniej Mazowieckiej Regionalne Kasy Chorych.
W 1993 r. odbyła praktykę we francuskim banku Credit Agricole. Znajomość zarządzania ochroną zdrowia pogłębiała na stażach w Holandii, Niemczech i Estonii. Odbyła również szereg szkoleń i staży krajowych. Podczas wizyt studyjnych poznała system ochrony zdrowia w Szwecji, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania szpitali. Na podstawie doświadczeń z tej wizyty zainicjowała utworzenie w Polsce pracowni Gamma Knife.
W zakresie wymiany doświadczeń dotyczących zarządzania w ochronie zdrowia utrzymuje kontakty z placówkami medycznymi Hiszpanii i Szwecji.
Od roku 2004 związana z Wojewódzkim Szpitalem Bródnowskim w Warszawie. W latach 2004-2010 Dyrektor, a obecnie Prezes Zarządu Szpitala.

Sekretariat Prezesa Zarządu
tel. 22 326-59-87, fax. 22 326-58-99
e-mail: sekretariat@brodnowski.pl

Przyjęcia interesantów po uprzednim zapisie:
pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 15-16 

 


Wiesław Malicki - Wiceprezes Zarządu

Wiesław Malicki urodzony w Warszawie. Zawodowo stale związany ze Stolicą.

Absolwent warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego na wydziale nauczycielskim i trenerskim. Ukończył również:

  • Studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim we współudziale GFKM, BCC oraz RSM Erasmus University Rotterdam, jako instytucji walidującej - uzyskanie tytułu Executive MBA.
  • Studia podyplomowe w Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie oraz Apsley Business School w Londynie, jako instytucji akredytującej – uzyskanie tytułu Executive MBA – zarządzanie w ochronie zdrowia
  • Studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim - Wydział Zarządzania w zakresie: Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych.
  • Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie – Wydział Ekonomii w zakresie: Zarządzanie Nieruchomościami,
  • Podyplomowe Studium Funkcjonowania Sektora Usług Bankowych i Ubezpieczeń w Międzynarodowej Szkole Zarządzania prof. L. Koźmińskiego w Warszawie,

Ukończył ponadto kurs na członków rad nadzorczych w jednoosobowych Spółkach Skarbu Państwa oraz w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, potwierdzony egzaminem państwowym i dyplomem.

Swoją karierę zawodową rozpoczynał w sektorze prywatnym. W tym czasie kierował m.in. firmą realizującą, na zlecenie podmiotu zagranicznego, wielkopowierzchniowe obiekty handlowe oraz inne projekty inwestycyjne na terenie Warszawy, między innymi z zakresu budownictwa inżynieryjnego.

Był Prezesem Zarządu TBS Mokotów Sp. z o.o., spółki miejskiej zajmującej się budownictwem społecznym i zarządzaniem nieruchomościami. Od 2007 kierował spółkami skarbu państwa działającymi w sektorze nieruchomości komercyjnych. Brał udział w komercjalizacji i restrukturyzacji spółek uczestniczących w procesie powstawania Polskiego Holdingu Nieruchomości SA, jednej z największych firm tego sektora w Polsce i Europie. Był też członkiem kilku rad nadzorczych oraz uczestniczył w wielu specjalistycznych szkoleniach.

Od lipca 2013 roku piastuje funkcję Wiceprezesa Zarządu Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o., a od października 2013 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej M.Sz.W.Drewnica Sp. z o.o.

Aktualnie jest również wykładowcą medycznych programów MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Sekretariat Wiceprezesa Zarządu
tel. 22 326-53-50, fax 22 326-55-95
e-mail: sekretariat-vp@brodnowski.pl

Przyjęcia interesantów po uprzednim zapisie:
trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 15-16

 


Ewa Janczar - Członek Zarządu ds. cyfryzacji

dr nauk technicznych Ewa Janczar - absolwentka Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Posiada ukończone w Szkole Głównej Handlowej studia podyplomowe z zarządzania projektami i certyfikat zarządzania projektami w metodyce zwinnej - Agile  oraz ukończone na Politechnice Warszawskiej studia podyplomowe z szacowania wartości nieruchomości. Ukończyła w Akademii Sztuki Wojennej Wyższy Kurs Obronny w zakresie obronności i bezpieczeństwa RP. Uczestniczka wielu szkoleń w tym m.in. z: zarządzania zespołem rozproszonym,  umów IT, zachowania ciągłości działania systemów informatycznych, negocjacji i mediacji.  Posiada uprawnienia do zarządzania majątkiem publicznym potwierdzone zdanym egzaminem państwowym na członków rad nadzorczych.

Od ponad 20 lat zajmuje się transformacją cyfrową czyli budowaniem równowagi między informacją, potrzebami biznesowymi, a systemami IT w takich obszarach jak administracja publiczna, geodezja, planowanie przestrzenne, kultura, zdrowie, edukacja.  Liczba zrealizowanych kontraktów sięgnęła 250, a ich łączna wartości przekroczyła 0,5 mld zł. Aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu środków unijnych na realizację projektów z obszaru IT.  Posiada doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami odpowiedzialnymi za wdrożenia i rozwój systemów informatycznych oraz opracowanie, wdrożenie, ewaluację strategii i polityki transformacji cyfrowej. Zajmuje się mentoringiem zmian cyfrowych, zarządzała trudnymi i zagrożonymi projektami. Posiada doświadczenie w mediacjach i negocjacjach.

Prelegent konferencji naukowych i branżowych, publikuje w wydawnictwach naukowych,  współpracuje z Politechniką Warszawską jako wykładowca.

Członek zespołu ds. Spraw Społeczeństwa Informacyjnego, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Wice Prezydent The Council of European Municpailties nad Regions (CEMR), członkini Zarządu Związku Powiatów Polskich, Radna m.st. Warszawy. Wieloletni członek Rady Społecznej SP ZOZ Ursynów.

Od ponad 20 lat związana z Samorządem Województwa Mazowieckiego, przez ostatnie wiele lat jako Zastępca Dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii.

W roku 2019 została wpisana na Listę 100 Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce (SPRUC), która wyróżnia osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju kompetencji cyfrowych w danym roku. Współtwórczyni platformy WrotaMazowsza.pl oraz towarzyszących jej systemów back-office, które zostały nagrodzone przez Komisję Europejską w konkursie „Sharing & Reuse Awards 2019” w kategorii „Udostępniane usługi informatyczne mające największy wpływ na obywateli lub firmy”.

 


Wojciech Ryszard Kłosiński - Członek Zarządu ds. organizacji procesu opieki medycznej

Wojciech_Kłosiński.jpg [984.90 KB]

Wojciech Kłosiński urodzony w Warszawie. Absolwent II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Ukończył staż podyplomowy w akademickich oddziałach interny, pediatrii, ginekologii oraz chirurgii. Posiada dyplom (specjalizację) drugiego stopnia w dziedzinie psychiatrii. Uczestnik szkoleń z zakresu polityki uzależnień, prowadzenia negocjacji oraz pozyskiwania funduszy Unijnych.

W latach 1993-1994 r. – Ekspert Komitetu Ochrony Zdrowia Rady Europy w Finlandii, Norwegii, Danii i Szwecji (delegowany przez Ministerstwo Zdrowia ze strony Polski). Od 2006 r. do 2013 r. przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia w zakresie przeciwdziałania przemocy do współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia.

Doświadczenia dotyczące zarządzania w ochronie zdrowia zdobywał od 1993 początkowo jako Naczelnik Wydziału Psychiatrii i Patologii Społecznych w Ministerstwie Zdrowia, następnie jako Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a od 2005 roku jako Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia. Od 2007 roku podlegał bezpośrednio Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Zdrowia -  Adamowi Fronczakowi.

Od roku 2013 roku związany z Centrum Attis. W latach 2013-2022 jako Dyrektor Medyczny, a obecnie po połączeniu Spółek, Członek Zarządu Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego.