Pion Główny:

Dział Organizacji i Zarządzania Kierownik Magdalena Wolniak - Bińkowska, tel. 22 326-56-65  dom@brodnowski.pl

Dział Funduszy Europejskich i Badawczo Rozwojowych: Kierownik Delfina Brzezińska, tel. 22 326-58-30,  d.brzezinska@brodnowski.pl

Dział Usług Komercyjnych: Kierownik Karol Sosnowski 22 321 14 43 k.sosnowski@brodnowski.pl

Dział Kontroli Zarządczej: Kierownik Agnieszka Rudnik, tel. 22 326-52-39, a.rudnik@brodnowski.pl

Dział Kadr i Szkolenia(link): Dyrektor Iwona Rutkowska, tel. 22 326-52-50, kadry@brodnowski.pl - W trosce o zapewnienie jak najlepszej jakości obsługi interesantów prosimy o korzystanie z wyznaczonych godzin przyjęć:

Poniedziałek – piątek 7.30 – 10.00 oraz 14.30 – 15.30. W pozostałych godzinach pracujemy również dla Państwa (pisząc umowy, wyliczając czas pracy itp.) – charakter naszych zadań wymaga dużego skupienia i zaangażowania, dlatego bardzo prosimy o wspieranie przyjętej organizacji pracy.

 

Biuro Zarządu: Kierownik Dorota Kalinowska   tel. 22 326-59-10, fax 22 326-58-99   d.kalinowska@brodnowski.pl

Sekcja BHP: 22 326-53-62   bhp@brodnowski.pl

 

Koordynator Administracyjny Śródmiejskiego Centrum Klinicznego Łukasz Sznejder l.sznejder@brodnowski.pl

Inspektor OC: Zbigniew Wielocha   tel. 22 326-53-61  z.wielocha@brodnowski.pl

Inspektor Ochrony Danych: Ewa Kramkowska  tel. 22 326-57-45   IOD@brodnowski.pl

Z-ca Inspektora ochrony Danych: Krasuska Monika m.krasuska@brodnowski.pl

 

Pion Informatyki i Rozliczeń:

Dyrektor: Adam Hetmański, tel. 22 326-55-80, fax. 22 326-55-83 it@brodnowski.pl

Zastępca Dyrektora ds. Informatycznych: Michał Iwanowicz m.iwanowicz@brodnowski.pl

Dział Informatyki i Rozliczeń: Kierownik Rafał Kowalewski, tel. 22 326-55-80, fax. 22 326-55-83 it@brodnowski.pl

Sekcja Rozliczeń: Szpital tel. 22 326-55-81, Ambulatorium tel. 22 326-55-82

Sekcja Kancelarii: Kierownik Marzena Borawska, m.borawska@brodnowski.pl

 

Pion Finansowy

Dyrektor ds. ekonomiczno -finansowych, Główna Księgowa Anna Langiewicz,  tel. 22 326-52-06   a.langiewicz@brodnowski.pl

Zastępca Głównej Księgowej - Anna Niedziela   tel. 22 326-52-25   a.niedziela@brodnowski.pl

Kierownik Działu Księgowości ds. Attis - Ewa Biedrzycka tel. 22 321 14 60 e.biedrzycka@brodnowski.pl

Dział Rachunkowości i Finansów finanse@brodnowski.pl : Kierownik Maria Piechal  tel. 22 326-59-99  m.piechal@brodnowski.pl

Sekcja Księgowości Finansowej i Kosztów: Kierownik - Joanna Blicharska, tel. 22 326-58-02

Sekcja Inwentaryzacji i Księgowości Materiałowej: Kierownik Małgorzata Wróblewska, tel. 22 326-53-63  m.wroblewska@brodnowski.pl

Dział Płac: Kierownik Grażyna Kochanowska, tel. 22 326-52-16 g.kochanowska@brodnowski.pl

 

Pion Logistyczny

Dyrektor ds. logistycznych Witold Kopera, tel. 22 326-53-69 e-mail: w.kopera@brodnowski.pl

Dział Zabezpieczenia gospodarczego:

Sekcja Zaopatrzenia: Kierownik Mariola Gerek, tel. 22 326-52-45, zaopatrzenie@brodnowski.pl

Sekcja Obsługi Gospodarczej: Kierownik Wojciech Szemieta, tel. 22 326-52-42, w.szemieta@brodnowski.pl

Sekcja Transportu Wewnętrznego i Dezynfektornia: Kierownik Jacek Ziółkowski

Dział Zamówień: Kierownik Magdalena Praszkiewicz-Kobus tel. 22 326-53-53, dzial.zamowien.publicznych@brodnowski.pl / m.praszkiewicz@brodnowski.pl

Dział Zabezpieczenia Eksploatacyjnego i Inwestycji:

Sekcja Aparatury Medycznej i Sprzętu Medycznego: Kierownik Iwona Majerek, tel. 22 326-57-25, i.majerek@brodnowski.pl

Sekcja Elektroenergetyczna, Instalacji Sanitarnych i Remontów: Kierownik Piotr Bieniaszewski, tel. 22 326-57-03, p.bieniaszewski@brodnowski.pl

Sekcja Inwestycji: tel. 22 326-53-39, fax. 22 675-43-09

  

Pion Medyczny

Dział Statystyki i Dokumentacji Medycznej :Kierownik Agnieszka Reguła, tel. 22 326 53 68, a.regula@brodnowski.pl

Sekcja Pracowników Socjalnych: Kierownik Ewa Sowa 22 326-54-30, e.sowa@brodnowski.pl