Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny

Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny

  • PZK 1 ul. Kondratowicza 8, 22 326 52 90, 
  • PZK 2 ul. Remiszewska 14, 22 326 59 42. 

 

W punkcie zgłoszeniowo- koordynacyjnym pracują psycholodzy, którzy:

  • Udzielają informacji o zakresie działania centrum i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej;
  • Przeprowadzają wstępną ocenę potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się do PZK, uzgadniają wstępny plan  postępowania terapeutycznego oraz udzielają  możliwego wsparcia w zakresie ustalonych potrzeb;
  • Uzgadniają  termin  przyjęcia i miejsce uzyskania niezbędnego świadczenia psychiatrycznego, w przypadkach pilnych nie później niż 72 godziny od zgłoszenia;
  • W przypadkach tego wymagających wskazują  miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy społecznej;
  • Udzielają  świadczeni  opieki zdrowotnej.