patologia i terapia noworodka

Posiadane przez personel umiejętności praktyczne i teoretyczne oraz wyposażenie oddziału w nowoczesne aparaty ultrasonograficzne, pozwalają na wykonywanie, badań ultrasonograficznych OUN, jamy brzusznej, badania echokardiograficznego.  

Oddział nasz posiada możliwości terapii tlenkiem azotu (nadciśnienie płucne u noworodka), hipotermią leczniczą (niedotlenienie okołoporodowe, zamartwica), wentylacją oscylacyjną (zespół zaburzeń oddychania).

Dodatkowo zapewniamy konsultacje okulistyczne, chirurgiczne, neurologiczne, ortopedyczne, kardiologiczne u pacjentów, którzy tego wymagają. Jest możliwość konsultacji z psychologiem, neurologopedą, doradcą laktacyjnym i rehabilitantem dziecięcym.

 W ramach Oddziałów Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka prowadzimy rehabilitację oddechową, a także ogólnorozwojową.

Wcześniaki, które nie ukończyły 32 tygodnia ciąży przebywające w naszym oddziale otrzymują profilaktykę infekcji RSV – preparat Synagis.

 

Oddział Rooming-In

Oddział dysponuje 21 łóżkami w salach jedno- lub trzyosobowych z dostępnym węzłem sanitarnym na każdej sali oraz stanowiskiem do pielęgnacji noworodka. Podczas pobytu w naszym szpitalu dzieci znajdują się pod opieką matek przy wsparciu wykwalifikowanych pielęgniarek noworodkowych, które pomagają w zaadaptowaniu się do roli matki. 

Oddział wyposażony jest w laktatory elektryczne, z których matki mogą swobodnie korzystać oraz fotele do kangurowania i karmienia piersią.

Codziennie każde z naszych dzieci jest badane przez lekarza, który ocenia stan dziecka i ewentualne odchylenia od stanu prawidłowego. W przypadku wskazań klinicznych wykonywane są specjalistyczne badania laboratoryjne, ultrasonograficzne, radiologiczne, badania holterowskie, elektrokardiograficzne (EKG), echokardiograficzne.

Wypisy naszych pacjentów odbywają się codziennie, również w soboty niedziele i święta w godzinach 14:00-20:00.

 

Oddział Patologii Noworodka

Oddział Patologii Noworodka po remoncie został oddany do użytku w 2017 roku. Do Oddziału Patologii Noworodka przyjmujemy dzieci z żółtaczką, infekcją dróg moczowych, niedokrwistością, wymagającą transfuzji krwi i podania erytropoetyny. Oddział dysponuje pokojem laktacyjnym,  który zapewnia komfort matkom  potrzebującym miejsca do  odciągania pokarmu dla hospitalizowanych dzieci. Na każdej sali znajduje się fotel do kangurowania dziecka, aby umożliwić nawiązanie prawidłowej więzi rodzicielskiej i zapewnić komfort rodzicom i dziecku.

Oddział dysponuje 1 pokojem dla matki z dzieckiem, aby umożliwić rodzicom naukę opieki nad noworodkiem urodzonym przedwcześnie, przed wypisem do domu.

 Odwiedziny u dziecka odbywają się w godzinach 08:00 do 22:00

 

Oddział Intensywnej Terapii Noworodka

Oddział Intensywnej Terapii Noworodka, jako ośrodek III poziomu referencyjności jest przystosowany do ratowania skrajnie niedojrzałych noworodków, ale także urodzonych o czasie, których zdrowie i życie jest zagrożone.  

Oddany po remoncie w 2017 roku, obecnie wyposażony jest w 6 stanowisk Intensywnej Terapii.

Mamy możliwość stosowania najnowocześniejszych technik wspomagania oddechu dzięki nowozakupionemu sprzętowi. Dysponujemy możliwością stosowania hipotermii dla dzieci urodzonych w zamartwicy, oraz terapii tlenkiem azotu dla dzieci z nadciśnieniem płucnym. Do oddziału przyjmujemy również noworodki, które wymagają leczenia specjalistycznego, przekazywane z oddziałów o niższym poziomie referencyjności.