Sprawdź uzyskaną odporność po podaniu szczepienia przeciw Covid-19

Aby sprawdzić czy uzyskana została odporność po szczepieniu przeciw Covid-19 wykonać należy badanie określające poziom przeciwciał IgG.

W celu oceny poszczepiennej odpowiedzi immunologicznej oznaczane są ilościowo przeciwciała poszczepienne  IgG skierowane przeciwko  domenie  receptorowej RBD zlokalizowanej na białku  kolca „S” wirusa, która odgrywa podstawową rolę przy wnikaniu wirusa do komórki gospodarza, co warunkuje jego zakaźność. Badanie pozwala na ocenę skuteczności szczepienia i nabycia odporności na zakażenie SARS-CoV-2 oraz ocenia dynamikę zmian stężenia przeciwciał w czasie. W odpowiedzi na szczepionkę układ immunologiczny rozwija odpowiedź odpornościową, która uniemożliwia namnażanie się wirusa i chroni pacjenta przed chorobą COVID-19.

W zależności od oznaczonego stężenia specyficznych przeciwciał klasy IgG wynik może być kategoryzowany jako ujemny lub dodatni, gdzie minimalnym stężeniem rozstrzygającym jest wartość 50 AU/ml. Poniżej tej wartości wynik badania jest ujemny, tzn. brak odpowiedzi immunologicznej.

Wynik badania przeciwciał po szczepieniu przedstawiany jest w postaci stężenia przeciwciał wyrażanego w jednostce AU/ml.

Dodatni wynik świadczy o wytworzeniu przeciwciał  w ilościach mogących zapewnić odporność przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2. Oznacza to, że szczepionka okazała się skuteczna, a w przypadku narażenia pacjenta na kontakt z koronawirusem w przyszłości jego układ immunologiczny będzie przygotowany do skutecznego zwalczania tego patogenu.

Wynik ujemny wskazuje na brak przeciwciał poszczepiennych.

Pacjent nie musi być na czczo.

flat-2442462_1280.png [74.87 KB]

Krew na badania pobieramy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 13:00 w punkcie pobrań - Blok A, parter.

dollar-3717534_1280.png [104.12 KB]

Ceny badań laboratoryjnych (w tym testu kasetkowego SARS-CoV-2 IgM/IgG, oznaczenia p/ciał klasy IgM przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, testu antygenowego do szybkiej diagnostyki COVID-2 (SARS-TEAG), przeciwciał poszczepiennych SARS-CoV-2 IgG) - dostępne są w cenniku szpitala (link)