Ambulatoryjna Rejestracja Telefoniczna: 22 326 52 26 (Pn. - Pt.: 7.30 - 18.00) Informacja:  22 326 53 17 (Pn. - Pt.: 8:00-15.30) Przejdź na nasz profil na facebooku
Strona główna
Tłumacz języka migowego
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19Przejdź do BIP

Koordynatorzy poszczególnych oddziałów i komórek mają możliwość wprowadzania indywidualnych zasad odwiedzin, wynikających z ogólnego stanu zagrożenia epidemicznego w danym oddziale. W tym czasu trwania i liczby osób.

 Zadbajmy o siebie wzajemnie!


Zasady ogólne odwiedzin pacjentów (zgodnie z regulaminem organizacyjnym MSB):

             1. Odwiedziny pacjentów hospitalizowanych, mogą się odbywać codziennie tj.:

1) w dni powszednie w godzinach 14.00 – 17.30;

2) w dni świąteczne w godzinach 10.00 – 18.30

- natomiast w innych godzinach pod warunkiem uprzedniego ustalenia z lekarzem prowadzącym chorego lub lekarzem dyżurnym, że odwiedziny w tym czasie nie zakłócą toku planowanych badań i zabiegów przy pacjentkach oraz ustalonego porządku pracy Oddziału.

            2. Ze względów epidemiologicznych lub z innych ważnych przyczyn uzasadnionych dobrem pacjentów, może być wprowadzony okresowo zakaz odwiedzin pacjentów w Szpitalu.

            3. Na życzenie pacjenta, prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego określonych.

            4. Osoba odwiedzająca pacjenta, jest zobowiązana:

1) przestrzegać porządku ustalonego w Szpitalu i w tym zakresie podporządkować się zaleceniom i wskazaniom personelu szpitalnego;

2) pozostawić w szatni wierzchnie okrycie, nakrycie głowy, parasol lub inne podobne.

            5. Nie mogą odwiedzać pacjentów osoby chore zakaźnie oraz osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających.

            6. Osobom odwiedzającym pacjentów, zabrania się:

1) ze względów sanitarno–epidemiologicznych – wprowadzania lub wnoszenia do Szpitala jakichkolwiek zwierząt, siadania na łóżkach pacjentów oraz korzystania w czasie odwiedzin z ich naczyń i przedmiotów osobistego użytku;

2) ze względu na poszanowanie praw wszystkich pacjentów – prowadzenia głośnych rozmów oraz poruszania tematów, które mogłyby wprowadzić pacjentów w stan niepokoju.

            7. Osoby odwiedzające pacjenta mogą zwracać się o informację dotyczącą stanu zdrowia chorego do lekarza leczącego lub lekarza dyżurnego, z tym, że lekarz może udzielić takiej informacji tylko osobie wskazanej przez pacjenta, a jeżeli pacjent jest nieprzytomny i nie złożył wcześniej w tym względzie żadnego oświadczenia woli –tylko osobie najbliższej pacjentowi.

            8. W przypadku naruszenia przez osobę odwiedzającą pacjenta w Szpitalu, zasad odwiedzin, zakłócenia spokoju i porządku szpitalnego bądź samodzielnej ingerencji w proces leczniczy lub terapeutyczny, którym objęty  jest pacjent , lekarz leczący pacjenta bądź lekarz dyżurny ma prawo wyprosić tą osobę  ze Szpitala, a jeżeli wezwanie do opuszczenia Szpitala okaże się nieskuteczne, w przypadkach uzasadnionych dobrem pacjenta lub dobrem Szpitala ma prawo zarządzić jego przymusowe wyprowadzenie z terenu Szpitala.