Ambulatoryjna Rejestracja Telefoniczna: 22 326 52 26 (Pn. - Pt.: 7.30 - 18.00) Informacja:  22 326 53 17 (Pn. - Pt.: 8:00-15.30) Przejdź na nasz profil na facebooku
Strona główna
Tłumacz języka migowego
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19Przejdź do BIP
edytuj
Ambulatoryjna
Rejestracja
Telefoniczna
ul. Kondratowicza
22 326 52 26
Ambulatoryjna
Rejestracja
Telefoniczna Attis
ul. Górczewska
ul. Pawińskiego
22 321 12 14
Rejestracja
Telefoniczna ŚCK
ul. Poznańska
22 525 13 55
Rejestracja
Centrum Zdrowia
Psychicznego
ul. Kondratowicza
22 326 59 95

ul. Kondratowicza 22 326 52 26

ul. Górczewska 22 321 11 14

ul. Pawińskiego 22 321 11 14

ul. Śliska 22 321 11 14

ul. Poznańska 22 525 13 55

ul. Kondratowicza 22 326 52 26

ul. Kondratowicza 22 326 52 26

ul. Górczewska 22 321 11 14

ul. Pawińskiego 22 321 11 14

ul. Kondratowicza 22 326 52 26

ul. Górczewska 22 321 11 14

ul. Kondratowicza 22 326 52 26

ul. Górczewska 22 321 11 14

ul. Kondratowicza 22 326 52 26

ul. Kondratowicza 22 326 52 26

ul. Górczewska 22 321 11 14

ul. Pawińskiego 22 321 11 14

ul. Śliska 22 321 11 14

ul. Kondratowicza 22 326 52 26


ul. Kondratowicza 22 326 52 26

ul. Górczewska 22 321 11 14

ul. Śliska 22 321 11 14

ul. Kondratowicza 22 326 52 26

ul. Górczewska 22 321 11 14

ul. Pawińskiego 22 321 11 14

ul. Śliska 22 321 11 14

ul. Kondratowicza 22 326 52 26

ul. Górczewska 22 321 11 14

ul. Pawińskiego 22 321 11 14

ul. Kondratowicza 22 326 52 26

ul. Kondratowicza 22 326 52 26

ul. Kondratowicza 22 326 52 26

ul. Górczewska 22 321 11 14

ul. Pawińskiego 22 321 11 14

ul. Śliska 22 321 11 14

ul. Kondratowicza 22 326 52 26

ul. Pawińskiego 22 321 11 14

ul. Śliska 22 321 11 14

ul. Górczewska 22 321 11 14

ul. Pawińskiego 22 321 11 14

ul. Górczewska 22 321 11 14

ul. Pawińskiego 22 321 11 14

ul. Kondratowicza 22 326 52 26

ul. Górczewska 22 321 11 14

ul. Pawińskiego 22 321 11 14

ul. Śliska 22 321 11 14

ul. Kondratowicza 22 326 52 26

ul. Kondratowicza 22 326 52 26

ul. Kondratowicza 22 326 52 26

ul. Kondratowicza 22 326 52 26

ul. Górczewska 22 321 11 14

ul. Pawińskiego 22 321 11 14

ul. Śliska 22 321 11 14

ul. Kondratowicza 22 326 52 26

ul. Kondratowicza 22 326 52 26

ul. Kondratowicza 22 326 52 26

ul. Kondratowicza 22 326 52 26

ul. Górczewska 22 321 11 14

ul. Pawińskiego 22 321 11 14

ul. Kondratowicza  22 326 52 84

ul. Górczewska 22 321 11 14

ul. Pawińskiego 22 321 11 14

ul. Śliska 22 321 11 14

ul. Kondratowicza  22 326 52 84

ul. Kondratowicza  22 326 57 66

ul. Kondratowicza 22 326 52 26

ul. Kondratowicza 22 326 52 26

ul. Kondratowicza  22 326 55 10 (7.00 – 14.30)

ul. Kondratowicza  22 326 55 10 (7.00 – 14.30) / 516 318 637 w godzinach (8:30- 14:30)

ul. Kondratowicza  22 326 55 10 (7.00 – 14.30) /  516 318 637 w godzinach (8:30- 14:30)

ul. Kondratowicza  22 326 55 10 (7.00 – 14.30) /  516 318 637 w godzinach (8:30- 14:30)

ul. Górczewska 22 321 11 14

ul. Pawińskiego 22 321 11 14

ul. Kondratowicza 22 326 52 26

ul. Kondratowicza 22 326 59 95 

Jeśli mają Państwo pytania lub w sprawie zapisów prosimy o kontakt:

Ambulatoryjna Rejestracja Telefoniczna - poradnie przy ul. Kondratowicza 8

22 326 52 26, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 18.00

Poradnia Zdrowia Psychicznego - zapisy 22 326 59 95, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 - 15.00

Śródmiejska Przychodnia Specjalistyczna - poradnie przy ul. Poznańskiej 22  - 22 525 13 55, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 - 15.30

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż wszystkie powyższe poradnie zabezpieczane są przez kadrę Oddziałów szpitala. Warto podkreślić, iż szeroka oferta poradni jest odzwierciedleniem wieloprofilowości szpitala, co jest niezmiernie cenne w sytuacji kiedy pacjent dotknięty jest więcej niż jednym schorzeniem.  Ścisła współpraca specjalistów w ramach oddziałów szpitala jak i poradni pozwala na prowadzenie pacjentów w bardzo złożonej sytuacji medycznej.

Informacja w sprawie korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach

Zapraszamy do korzystania z Przychodni Specjalistycznych Szpitala Bródnowskiego.

Wszystkie informacje oraz zapisy dostępne są pod numerem telefonu 22 326 52 26, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 18.00.

Zapisów można dokonać także osobiście lub  za pośrednictwem osoby trzeciej oraz mailowo.

Zapisy poprzez mail - zasady

Szanowni Państwo,

W celu usprawnienia procesu zdalnej rejestracji na wizyty w Poradniach MSB wprowadzona została dodatkowa możliwość kontaktu celem umówienia wizyty - kontakt mailowy. Osoby, które wybiorą tą formę kontaktu proszone są o napisanie wiadomości na adres  rejestracja@brodnowski.pl z następującymi danymi:

Imię, nazwisko oraz PESEL:.....................................................

Telefon kontaktowy:..............................................

Cel kontaktu:  - umówienie wizyty pierwszorazowej / - umówienie kolejnej wizyty u doktor .................

Kod skierowania:..............................................

Na podstawie otrzymanej od Państwa wiadomości pracownik rejestracji skontaktuję się z Państwem telefonicznie na wskazany numer  w godzinach 7.30 - 15.30 (prosimy o odbieranie  połączeń od numeru zaczynającego się na 22 326 ).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o. o. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się na stronie internetowej szpitala KLAUZULA EMAIL. Szpital wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail:  IOD@brodnowski.pl

Wymagane jest aby przy zapisie osobistym mieć ze sobą następujące dokumenty:

  • dokument potwierdzający tożsamość
  • dokument potwierdzający ubezpieczenie ( dotyczy tylko obcokrajowców)

 

Prosimy aby zwrócić uwagę, iż skierowanie musi być wystawione przez lekarza posiadającego umowę z NFZ. Można to najszybciej sprawdzić weryfikując czy pieczątka nagłówkowa na naszym skierowaniu zaczyna się od „07R”.

Zachęcamy, aby w wyznaczonym dniu wizyty przyjść minimum dwadzieścia minut wcześniej, tak aby bez pośpiechu dopełnić wszystkie formalności [Pacjenci pierwszorazowi - prosimy pobrać numerek E - informacja (okienko 0) celem założenia karty]. Przypominamy także, że podana godzina wejścia do lekarza ma charakter orientacyjny, a czas trwania poszczególnych wizyt zależy od stanu pacjenta, jego indywidualnych potrzeb i zawsze jest stosownie wyznaczany przez lekarza. 

Pomocne materiały:

1. Przygotowanie do badania kolonoskopii w warunkach ambulatoryjnych

2. Przygotowanie do badania gastroskopii w warunkach ambulatoryjnych

3. Poradnia Chorób Metabolicznych - badania na wizytę pierwszorazową

4. Ankieta przed badaniem TK

5. Zgoda na badanie TK

6. Ankieta przed badaniem MRI

7. Dowiedz się więcej o badaniach obrazowych

edytuj

Koordynatorzy

Marek Marecki

dr Marek Marecki

Koordynator Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) MSB
(Kondratowicza)

dr Paśnicka

lek. med. Danuta Paśnicka

Kierownik Działu Ambulatoryjnych
Świadczeń Zdrowotnych ds. medycznych
(Górczewska, Pawińskiego, Śliska)

mgr Jolanta Rafalska

mgr Jolanta Rafalska

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych i Obsługi Pacjentów AOS

 

Dr Marek Marecki to Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie w 1995r. Posiada dwie specjalizacje: z zakresu chorób wewnętrznych i medycyny ratunkowej. Ukończył studia podyplomowe na Poznańskiej Akademii Medycznej (Wydział Nauk o Zdrowiu)  z organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia.

Podczas wieloletniej kariery zawodowej pracował w szpitalu MSWiA w Warszawie jako asystent w oddziale chorób wewnętrznych (zabezpieczanie medyczne pracy Sejmu RP). Ma 15-letnie doświadczenie w zakresie pracy w Pogotowiu Ratunkowym M.st. Warszawy (zespoły ratownictwa medycznego). W latach 2008-2011 powołany przez Wojewodę Mazowieckiego do pełnienia funkcji Wojewódzkiego Lekarza Koordynatora Ratownictwa.

W Szpitalu Bródnowskim zatrudniony od 2003 r., najpierw jako asystent w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, następnie Zastępca Ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Od lutego 2011 r. pełni obowiązki  Zakładowego Koordynatora Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej.

tel. 22 326 59 03
Blok A, piętro I., pokój 124
e-mail:  aos@brodnowski.pl 

mgr Jolanta Rafalska
Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych i Obsługi Pacjentów AOS

tel. 22 326 57 63
Blok A, piętro I, pokój 123
e-mail: j.rafalska@brodnowski.pl